ЄЦПМ

Європейський центр з питань меншин (ЕЦВМ) — це незалежний дослідницький інститут, заснований урядами Німеччини, Данії і федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн (www.ecmi.de).

Мета ЄЦПМ — сприяння здійсненню міждисциплінарних досліджень з питань, що стосуються меншості і більшості населення відповідно до європейської перспективи, а також сприяння поліпшенню міжетнічних стосунків у тих частинах Західної і Східної Європи, де існує етнополітична напруженість і конфлікти.
ЄЦПМ здійснює практичні і орієнтовані на політику дослідження, надає інформацію, консультації і документацію з питань, що стосуються меншин у Європі. Центр консультує європейські уряди, а також міжурядові та неурядові організації. Центр співпрацює з іншими академічними установами за допомогою спільних проектів і заходів, а також взаємодіє зі ЗМІ і громадськістю, своєчасно надаючи інформацію та результати власної аналітичної роботи.

Діяльність ЕЦВМ організовано за п’ятьма тематичними кластерами. Кластер «Правосуддя й урядування» займається питаннями оцінки і подальшого розвитку правових норм, спрямованих на зміцнення демократичного врядування на ґрунті етнічної різноманітності і прав людини. Дослідницький кластер «Політика і громадянське суспільство» робить наголос на політиці в галузі меншин, особливо на доступі меншин до державних посад і функцій громадянського суспільства. Діяльність кластера «Конфлікт і безпека» зосереджена на конструктивних шляхах вирішення конфліктів і торкається конфліктів етнополітіичного ґатунку по всій Європі. Дослідження кластера «Культура і різноманітність» стосуються культурних аспектів меншин, зокрема, мови й освіти, а також доступу меншин до ЗМІ. Кластер «Громадянство і етика» зосереджений на правових і соціально-політичних аспектах участі у житті суспільства, у тому числі етичних питань толерантності, поваги і участі.

Центр також має тісні зв’язки із декількома регіонами напруженості у Європі через своїх регіональних партнерів у Грузії і Косово та проводить багаторівневі тренінги, спрямовані на розвиток і нарощування потенціалу та на зміцнення інституцій. Цей вектор роботи організований групою навчання і технічної підтримки у центральному офісі у співпраці з численними НУО по всій Європі. У цій галузі ЄЦПМ спирається на успішний досвід вирішення питань меншин у німецько-датській прикордонній області, де він, власне, і розташований.

ЄЦПМ був заснований у 1996 році урядами Данії, Німеччини і федеративної землі Шлезвіг-Гольштейн. Це незалежна і міждисциплінарна організація з інтернаціональним складом фахівців, що включає у себе також старших наукових співробітників-нерезидентів з усієї Європи й інших регіонів світу. Центр також підтримує активну співпрацю з іншими науковими центрами і НУО, беручи участь у спільних проектах, спрямованих на вирішення міжетнічних конфліктів. Окрім основного фінансування з боку урядів-засновників, для підтримки своєї діяльності Центр активно притягає зовнішні джерела фінансування у формі окремих проектів. Управління ЄЦПМ здійснюється Виконавчим Комітетом з дев’яти членів — представників Данії, Німеччини, ОБСЄ, Ради Європи і Європейського Союзу — і за підтримки Консультативної Ради провідних експертів у галузі питань меншин. Робочою мовою ЕЦВМ є англійська.