ECMI

Centrul de cercetare ECMI

ECMI este un centru de cercetare independent și nepărtinitor înființat de guvernele Germaniei, Danemarcei și cel al landului Schleswig-Holstein (www.ecmi.de).

Scopul centrului ECMI este să promoveze o cercetare interdisciplinară în domeniul aspectelor privitoare la minorități și majorități într-un context european și să contribuie la îmbunătățirea relațiilor interetnice în acele regiuni din vestul și estul Europei unde predomină tensiuni și conflicte etno-politice.

Centrul realizează activități de cercetare în domeniul practicilor și politicilor publice și își pune la dispoziție resursele informaționale, documentare și expertiza cu privire la relațiile dintre minorități și majorități în Europa. Centrul ECMI oferă consultanță guvernelor europene, organizațiilor regionale inter-guvernamentale și organizațiilor din societatea civilă. Centrul colaborează cu mediul academic în cadrul unor proiecte și evenimente comune și se află într-o comunicare permanentă cu mass-media prin schimburile regulate de informații și analize.

Centrul ECMI își organizează activitatea conform unui număr de cinci departamente cu preocupări tematice diferite. Departamentul Justiție și Administrație se preocupă cu evaluarea și dezvoltarea standardelor legale care pot contribui la consolidarea unei guvernări democratice pe baza diversității etnice și drepturilor omului. Un alt departament cu o preocupare tematică diferită este cel denumit Politică și Societate Civilă, care se axează pe politica privind minoritățile, îndeosebi posibilitatea minorităților de a participa la viața publică, atât prin funcții în aparatul administrativ, cât și în cadrul societății civile. Departamentul Conflict și Securitate se axează pe administrarea conflictelor în mod constructiv și abordează conflictele din Europa care au o componentă etno-politică. Departamentul Cultură și Diversitate abordează aspectele culturale legate de minorități, îndeosebi limba și educația, dar este preocupat și de accesul minorităților la mass-media. Departamentul Cetățenie și Etică vizează atât aspectele legale, cât și cele socio-politice ale calității de membru al societății majoritare, inclusiv aspecte ce țin de dimensiunea etică a toleranței, respectului și contribuției la societate.

Centrul menține legături cu câteva regiuni din Europa caracterizate de tensiuni, prin Asociații săi Regionali din Georgia și Kosovo și oferă traininguri despre consolidarea instituțiilor și a capacității statului, adresate mai multor structuri ierarhice. Această activitate este organizată prin intermediul Unității de Asistență Tehnică și Training (Technical Assistance and Training Unit) din sediul central și în colaborare cu numeroase ONG-uri din Europa. În această privință, centrul trage învățăminte din administrarea tradițional eficientă a aspectelor ce țin de minorități din zona de graniță dintre Germania și Danemarca, unde centrul ECMI își are sediul.

Centrul ECMI a fost înființat în 1996 de către guvernele Danemarcei, Germaniei și cel al landului Schleswig-Holstein. Centrul este o instituție independentă și interdisciplinară având un personal permanent internațional, suplimentat de un număr de cercetători seniori asociați nerezidenți din toate colțurile Europei, dar și din afară. Centrul menține în mod activ legătura cu alte instituții academice și ONG-uri implicate în soluționarea conflictelor și în relații interetnice și se implică în proiecte colaborative în aceste domenii. Centrul este în mare parte susținut financiar de către guvernele fondatoare, însă caută în mod regulat finanțare pentru proiecte individuale pentru a-și susține activitățile. Centrul ECMI este condus de un Consiliu Executiv, format din nouă membri din Danemarca, Germania, OSCE, Consiliul Europei și Uniunea Europeană și este susținut în misiunea sa de către un Consiliu Consultativ format din experți care s-au remarcat în domeniul aspectelor legate de minorități. Limba de comunicare în cadrul centrului ECMI este engleza.