Проект

ПРОГРАМА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ЄЦПМ (ПСП) охоплює Білорусь, Молдову та Україну – країни, які стикаються з різними проблемами, але також мають суттєві досягнення у встановленні правових режимів управління своєю етнічною та мовною різноманітністю. Здійснення програми розраховано на 2014 – 2017 рр.

Метою ПСП є підвищення ефективності управління і заохочення політики держави, спрямованої на забезпечення соціальної рівності та поліпшення взаємодії держави з національними меншинами в цільових країнах згідно з передовим європейським досвідом.

Завдання ПСП:

 • підвищення інформованості і зміцнення потенціалу державних органів, які відповідають за управління в сфері різноманітності та рівності, а також консультативно-дорадчих органів з питань меншин
 • поширення і передача інформації та досвіду, що стосуються європейських стандартів і передових практик, шляхом навчання, спільного обговорення і встановлення контактів

Досягнення цілей і завдань програми здійснюється через проведення міжрегіональних тематичних семінарів, розвиток зв’язків між державними структурами й інститутами громадянського суспільства, а також спільної діяльності, спрямованої на аналіз ситуації та складання тематичних доповідей і рекомендацій з ключових питань ПСП.

ПCП реалізується за двома тематичними напрямками:

 • забезпечення рівноправності національних меншин та їх участі у суспільному житті
 • взаємодія меншин з державними органами та їх участь у прийнятті рішень

Основні види діяльності:

 • 12 спільних тематичних семінарів
 • 24 невеликі регіональні семінари з вузькою тематичною спрямованістю
 • 2 заключні конференції
 • спільні робочі групи
 • тематичні доповіді та інші публікації
 • інтернет-сторінка

Учасники та партнери ПСП:

 • національні та регіональні державні установи, що відповідають за політику рівності та різноманітності
 • організації меншин та інші організації громадянського суспільства
 • університети, дослідницькі та аналітичні центри

Робочі принципи і методи ПСП:

 • творче і критичне засвоєння корисного досвіду через горизонтальний обмін замість одностороннього механічного перенесення європейських стандартів в сфері прав меншин
 • спільна творча робота, спрямована на наближення міжнародних стандартів у просуванні рівності та участі меншин у суспільному житті до умов держав, на які спрямований проект, замість нав’язування їм іноземних шаблонів
 • загальнорегіональний підхід замість розгляду кожної країни окремо
 • участь як офіційних службових осіб, так і активістів громадянського суспільства у спільній діяльності
 • включення в проект як столиць, такі периферійних районів
 • співпраця державних службовців і представників громадянського суспільства у спільних заходах та налагодження контактів

Очікувані результати:

 • загальнорегіональний розвиток контактів і співробітництва між державними установами та недержавними організаціями
 • загальнорегіональні тематичні доповіді, що розвивають комплексний підхід до  захисту меншин, забезпечення їх рівності та участі в суспільному житті
 • нові громадські ініціативи в сфері законодавства щодо національних меншин
 • нові громадські ініціативи щодо навчання та підготовки з тематики етнічної, мовної  та культурної різноманітності