Proiect

PROGRAMUL DE PARTENERIAT ESTIC al ECMI (PPE) se adresează ţărilor Belarus, Moldova şi Ucraina, care se confruntă cu provocări diverse, dar care au realizat şi numeroase progrese privind acomodarea şi administrarea diversităţii lor etnice şi lingvistice. Programul va fi implementat în perioada 2014-2017.

Scopul PPE este să consolideze administraţia şi să propună politici publice referitoare la promovarea în agenda publică a egalităţii şi aspectelor legate de minorităţile naţionale conform bunelor practici europene, în ţările acoperite de program.

Obiectivele PPE sunt următoarele:

 • sensibilizarea opiniei publice şi consolidarea capacităţilor instituţiilor publice responsabile cu managementul diversităţii şi al egalităţii şi a organelor cu rol consultativ în chestiuni legate de minorităţi;
 • diseminarea şi transmiterea informaţiilor şi a expertizei privind atât standardele europene cât şi bunele practici, prin training şi dialog (networking).

Obiectivele programului vor fi atinse prin intermediul sesiunilor de training tematice trans-regionale, prin facilitarea dialogului (networking-ului) dintre instituţiile publice şi societatea civilă şi prin activităţi comune menite să monitorizeze şi să elaboreze rapoarte tematice privind aspecte de interes pentru PPE.

Activitatea PPE gravitează în jurul a două ramuri tematice:

 • instituţii naţionale care au ca scop elaborarea de politici publice privind egalitatea şi diversitatea;
 • participarea minorităţilor la viaţa publică.

Activităţile principale includ:

 • seminare tematice reunite;
 • seminare regionale cu focus tematic mai limitat;
 • conferinţe la finalul proiectului (concluzii);
 • grupuri de lucru commune;
 • rapoarte tematice şi alte publicaţii;
 • web-site.

Principalii participanţi şi parteneri în cadrul PPE sunt:

 • Instituţii publice naţionale şi regionale care răspund de aspecte referitoare la egalitate şi diversitate;
 • Organizaţii din societatea civilă axate pe drepturile minorităţilor şi alte organizaţii non-profit;
 • Universităţi, centre de cercetare şi analiză.

Principiile de muncă şi metodele PPE includ: schimb orizontal de bune practici, iniţiat de toţi cei implicaţi, în locul unui simplu transfer al standardelor europene în domeniul drepturilor minorităţilor; muncă creativă şi colaborativă care are scopul de a adapta la condiţiile din ţările acoperite de proiect standardele internaţionale de promovare a egalităţii şi participare a minorităţilor la viaţa publică, în locul impunerii unor reţete importate; abordare generală trans-regională în loc de o abordare separată a fiecărei ţări; implicare atât a funcţionarilor din administraţia publică, cât şi a activiştilor din societatea civilă; cuprindere atât a oraşelor-capitală, cât şi a zonelor distante; implicare a înalţilor funcţionari din guvern şi a reprezentanţilor societăţii civile în activităţi comune şi dialog (networking).

Rezultate prevăzute:  

 • dialog (networking) trans-regional şi colaborare atât a instituţiilor publice, cât şi a celor private;
 • rapoarte tematice trans-regionale despre promovarea minorităţilor în agenda publică şi participarea minorităţilor la viaţa publică;
 • iniţiative publice noi menite să îmbunătăţească legislaţia privind minorităţile;
 • iniţiative publice noi pentru realizarea unor programe de educare şi formare pertinente aspectelor legate de diversitate.