(Українська) Механізми участі національних меншин

(Українська) Механізми участі національних меншин

Мета цього посібника – подати змістовні та збалансовані погляди на найбільш поширені механізми ефективної участі національних меншин у суспільному житті. Насамперед йдеться про те, як національні уряди в Європі вирішують питання активного залучення національних меншини, що проживають на їхній території, до суспільного життя. Послуговуватимемось комбінованим підходом. Спершу розглянемо відповідне міжнародне законодавство з подальшим обговоренням деяких концепцій, пов’язаних із участю, а потім проаналізуємо найбільш поширені способи практичної реалізації права на участь у громадському житті національних меншин.

Аудиторія цього посібника не обов’язково академічна (хоча вона жодним чином не виключається), але скоріше це політики та державні діячі, зацікавлені сторони власне у групах меншин та практики в галузі національних меншин. Також цей довідник буде корисним інструментом для студентів-політологів, які прагнуть більше дізнатися про цю тему.

Електронну версію публікації можна завантажити тут