Populații native și medierea pentru romi: cele mai recente activități ale ECMI PPE în Ucraina

Populații native și medierea pentru romi: cele mai recente activități ale ECMI PPE în Ucraina

Echipa Programului de Parteneriat Estic al ECMI (PPE) este recent întoarsă din Ucraina în urma încheierii unor noi activități organizate în Kiev.

In cadrul PPE au fost organizate la începului lunii aprilie două seminarii despre populații native și medierea pentru romi, la care au luat parte actori locali, parteneri din cele trei țări implicate în program, și experți internaționali.

Primul eveniment „Schimb de experiență privind medierea pentru romi: Ucraina, Belarus și Moldova“ a fost organizat în cooperare cu fondul pentru femeile rome „Chiricli”.

„Medierea pentru romi este nu doar un instrument de succes al comunicării interculturale, ci și un instrument pentru înfruntarea inegalității și promovarea integrării,” a spus Dr. Zora Popova (Cercetător Ştiinţific Asociat Senior în cadrul ECMI) în discursul său de deschidere. Cuvântul le-a fost apoi oferit reprezentanților organizațiilor locale care lucrează cu romii din Belarus, Moldova și Ucraina. Printre subiectele discutate în timpul sesiunilor, se numără:

  • Ce înseamnă „Medierea pentru romi”? Care sunt etapele de lucru parcurse de un mediator pentru romi? Intrebări legate de mediere în comunitățile rome: rolul, sarcini, și codul etic al mediatorilor;
  • Importanța consolidării încrederii, a consensului și a abilităților de comunicare eficientă;
  • Prezentarea situației mediatorilor romi în Ucraina, Belarus, și Moldova;
  • Analiza cazurilor pe tema medierii în probleme cu caracter general (interacțiunea cu autoritățile locale, poliția, etc.) și studiu de caz pe probleme de educație și sănătate.

Printre organizațiile prezente la seminar se numără National Association of [Roma] Mediators of the Republic of Moldova (reprezentată de Valeriu Căldăraru, directorul organizației), Romano Alav, the Romani Women and Girls Network (reprezentată de Kristina Răducan, fondator și director executiv), International Charitable Organization Roma Women’s Fund Chiricli (reprezentată de Zola Kondur, vice președinte), și National Media Teleradio Moldova / Programme Petalo Romano (reprezentată de Elena Sîrbu, jurnalist).

Cel de-al doilea seminar „Populații native: participare politică și soluționarea conflictelor” a fost organizat în cooperare cu Ministerul Culturii din Ucraina și a avut loc la „Crimean House”. Seminarul a fost moderat de cercetătorii seniori din cadrul ECMI: Dr. Zora Popova și Dr. Raul Cârstocea. La eveniment au participat 30 de funcționari publici din cadrul Ministerului Culturii și administrațiilor locale. De asemenea, au fost prezenți experții internaționali Prof. Alexandra Xanthaki (director pentru cercetare în cadrul Brunel Law School din Marea Britanie) și Elisabeth Nauclér (politician independent și jurist din Finlanda).

Prelegerea Prof. Alexandra Xanthaki din prima zi a seminarului a atras atenția asupra mecanismelor legale internaționale și naționale de soluționare a conflictelor privind statutul populațiilor native. Autonomia insulelor Åland, Finlanda, locuite de o minoritate vorbitoare de suedeză, a fost principalul subiect în ce-a de-a doua zi a seminarului. Elisabeth Nauclér a descris provocările întâmpinate în urma întemeierii autonomiei în 1921 și dimensiunea politică a modelului modern. Acesteia i-a urmat o discuție despre proiectul de lege pentru populații native/Law on Indigenous People, moderată de Dr. Raul Cârstocea. Yuliia Tyshchenko, unul dintre autorii legii, a informat audiența cu privire la conținutul legii și a oferit răspunsuri detaliate întrebărilor legate de cele mai importante aspecte ale legii.

ECMI mulțumește tuturor participanților și organizațiilor partenere pentru angajamentul și susținerea acestora.

Sursă: http://www.infoecmi.eu/index.php/latest-ecmi-epp-activities-ukraine/